saiffer.net

Zblk

Tvoje telo vravelo
Co sa bude diať
Očakávaný kúsok nehy
Jemne budeš hriať

No čo sa stalo potom...
(Nám už nik nevie vziať...)

Rukami si pomaly obalila celý môj svet
Z kvapiek prekvapenia vyrástla nádej
Nad nami vznikol obrovský kvet

Nedokázal som udržať smiech.
Povedala si "Ty sa smeješ."
(Smejem. A ty nevieš prečo...
...no nech.)

Dotkli sme sa bedrami
Teplo sa nám rozlialo do duší
Prechádzalo nami pomaly
Ako príliv keď zjaví sa na súši

Tisíc rokov prešlo
Stáročia príbehov
Kým sme sa ocitli
Naspäť len pred sebou

Mala si červené líčka
A vlásky strapaté
Aká len maličká
No s mocou Hekaté

Jedna drobná iskra...
Odišiel som akoby nič...
Za rohom plameňmi obšlahol ulice
Na pamiatku tvojich líc

Venované haptickej

Saiffer | 27. 1. 2016