saiffer.net

Tips

Tak ako čaj
sa musí snúbiť s vodou
správny počet okamihov...

Tak i ty
a tvoja myseľ
sa z pár riadkov stáva knihou...


Času kladieme velký význam
Vravíme, že jeho vinou...

No čas je len chvíľa osve
čo sa spája letmo s inou...


V tvojich očiach
otec príbehov
a na perách
jeho pár dcér, synov

Zvládaš to,
čo by chcela každá
Byť čítaná
a byť činnou

Venované tej, ktorá vyrástla v prekrásny tips :)

Saiffer | 13. 5. 2014 - 23:57