saiffer.net

Nie

Počul som už nie,
ktoré znamenali áno

Počul som i také,
ktoré znamenali málo

takmer nič
nie ako tie, čo praskli ako bič

pár som myslel, že sú tie
no zistil, že nie... je nie

Žena vie povedať veľa nie
vie v nie skryť i želanie

No má len jedno... jedno Nie,
po ktorom niet... už ani nie

Nikto nemá moc to Nie
zmeniť na tie pôvodné

Cesta späť sa nevynie
toto Nie... už je.. iné

Počul som už veľa nie
Mnohé prežil
a pár nie

Pri vyslovení... nik nevie
aké bude... trvanie

Počul som už... veľa nie
Pár ich bolo...
a pár...

je
Saiffer | 12. 7. 2012 - 22:40