saiffer.net

Medzi                riadkami

Sedeli sme tam
Ja a ty
Spolu
A každý sám


Našli sme sa stratení


Chceli sme utiecť
i zostať napospas nám

Zostali sme v objatí
utŕžených rán


A nadviazali spojenie

Tiché a nevyslovené


Nevediac čo robiť
Nevediac kam
Zobral som ťa domov
Nemajúc plán

Venované tej medzi riadkami

Saiffer | 7. 4. 2013 - 17:49