Vzájomný pohľad

Snažíš sa čosi nájsť
Pozeráš sa do bezodnej diaľavy mojich očí
Skúmaš.
Úpenlivo.

A ja opätujem pohľad s tou istou otázkou
Čo skrýva sa za láskou

Mám pocit, že plačeš
No neviem či smútkom

Či udalosťou...
...alebo skutkom

Viem, že sa bojíš
No nepovieš čoho
Tvoj pohľad kričí
No nevraví mnoho

Snímaš dole blúzku
Vábiš svojím telom
Halíš ňou však dušu
Vo svete čiernobielom
Marek Sivčo | 3. 2. 2016