V páde

Počas tvojho pádu
som ja nachádzal útechu
so svedomím skrytým
v neúprimnom ostychu

V kriku tvojej duše som sa netopil
ale ponáral
kým sa tej mojej
snažil zmocniť temný kal

Odmietol som lesku tvojich očí pripísať obavu
kým vzdychy vlietali do vzlykov
ako do davu

A ty si padla a zdvihla sa
Spálená z ohňa
S rozhodným pohľadom ísť ďalej
A s malou obavou o mňa

Tak sme šli
Každý svojou cestou

Rozdielni
No i tak spojení

Bez slov
Marek Sivčo | 11. 7. 2016