Svetlo a diera

Šmýkam sa po svahu
A rátam ako veľmi
a či vôbec
na tejto ceste určujem smer

Naberám odvahu
Pozrieť sa na koniec
A zrazu padám
No zachytá ma ker

Visím teraz nad dierou
čiernou a bezbrehou

Pozerám sa dole a čudujem
Ako som mohol zhora nevidieť
Kam smerujem

Keď nevieš spraviť zmenu sám
Náhoda rozhodí kartami
Načrtne nový plán

Vyštveráš sa po keri na novú stráň?
Či počkaš kým sa zlomí?
Rozhodni sa
Krváca ti dlaň
Marek Sivčo | 3. 4. 2016