Spojenie

Naprieč dekádami
Citlivo dekadentné

Na vznik súce
Kontrastúce

Sa konalo
Skonalo
Nedokonalo

Pod kvapkami silného dažda
Na spolu sa mení samé
Stres i blízkosť dušu dráždia
Jedna stena mizne, slabne

Je taká vzácna cnosť
Raritná, takmer nik jej nemá dosť
No toto spojenie má(lo)...

...dobrosrdečnosť

Venované nesmiemiernej

Marek Sivčo | 28. 8. 2022