Podpal

Na strmých svahoch vokáňov
Na steblách čiarok
Prezraď kto si
A čo si zvládol

V púpaví uletených mäkčeňov
V medzerí slov
Popíš ja
A ja ťa vložim do škatulky
Jediným švihom...
Dotkni sa
Marek Sivčo | 6. 1. 2022