Honba za kľudom

V honbe za kľudom
som si uvedomil
že sa za ním ženiem
namiesto toho
aby som spomalil
a počkal naň
Marek Sivčo | 17. 4. 2016